New Raider R150 ผ่อนเดือนละ3,398 บาท

Tag: Raider R150 เงินสด

แน่ะนำรถครอบครัวอเนกประสงค์ทรงสปร์อต เครื่องยนต์150cc.ฟรีดาวน์รับรถไปใช้งานง่ายๆจ่ายเดือนถัดไปหลังออกรถเสร็จเรียบร้อย

New Raider R150 ราคาผ่อนดาวน์

New Raider R150จากค่ายซูซูกิ ราคาเงินสดหน้าร้านตอนนี้อยู่ที่ 74,900 บาท สำหรับหรับวัยรุ่นยุค 90 อยากสัมผัสความหลังรุ่นนี้ตอบโจทย์

ส่วน ราคาคา ผ่อนดาวน์New Raider R150

suzuki raider r150 fi ฟรีดาวน์ รุ่นนี้ มีให้เลือกจ่ายสูงสุด 36 งวดโดยเลือกจ่ายตามนี้

 • ผ่อน12เดือน จ่าย 7,720 บาท
 • ผ่อน18เดือน จ่าย 5,559 บาท
 • ผ่อน24เดือน จ่าย 4,479 บาท
 • ผ่อน30เดือน จ่าย 3,830 บาท
 • ผ่อน36เดือน จ่าย 3,398 บาท

เผื่อเพื่อนใจร้อนอยากจะออกsuzuki raider r150 fiตอนนี้ ให้เตรียมเอกสารสำหรับยื่นไฟแนนซ์ตามนี้เลยนะฮะ

เอกสารประกอบการผ่อนดาวน์

ขั้นตอนการออกรถ
1.จองรถ
2.ส่งเอกสารให้ไฟแนนซ์
3.รอผลจากไฟแนนซ์
4.นัดรับรถหลังจากไฟแนนผ่าน
5.จ่ายเงินดาวน์ส่วนที่เหลือวันรับรถ

เอกสารสำหรับยื่นไฟแนนซ์
สำหรับพนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด
 • หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับยื่นไฟแนนซ์
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการที่มี
  อำนาจลงนาม 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการที่มี
  อำนาจลงนาม 3 ฉบับ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงิน
 • กพ.20
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่หน้างาน
  หรือที่ทำงาน

เอกสารสำหรับยื่นไฟแนนซ์
สำหรับผู้รับเหมา

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  -สำเมาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6เดือน
  -สัญญาจ้างงาน
 • ใบหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่หน้างาน
  หรือที่ทำงาน

เอกสารสำหรับยื่นไฟแนนซ์
สำหรับผู้ค้ขาย/กิจการส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สัญญาเช่าร้าน/เช่าพื้นที่
  หรือใบเสร็จค่าเช่า (ถ้ามี)
 • ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • ต้องมีหน้าร้านสำหรับขายหรือมีสต็อกสินค้า
 • แผนที่ที่ตั้งอยู่อาศัยและที่ทำงาน

Raider R150 ภาพสีที่มีจำหน่าย

, , ,