NEW Z900 RS SE 2022 ราคา ตาราง ผ่อนดาวน์ ใหม่

Tag: NEW Z900 RS SE 2022 ราคา

บิ๊กไบค์ใหม่จากคาวาซากิปี2022ราคาคาตารางผ่อนดาวน์NEW Z900 RS SE 2022 

NEW Z900 RS SE 2022 ราคา

NEW Z900 RS SE 2022 ราคา 499,000 บาท เงินสด สำหรับท่านที่สนใจต้องการผ่อนมีส่วนลดเงินดาวน์ให้ 36,0000 บาท พร้อม ทะเบียน พรบ. ประกันชั่น1

รายละเอียดตารางผ่อนดาวน์NEW Z900 RS SE 2022

NEW Z900 RS SE 2022เงินดาวน์113,700 บาท ดอกเบี้ย 3.29% เลือกผ่อนสูงสุด 60 เดือน
ผ่อน 60 เดือน จ่าย 6,780 บาท
ผ่อน 48 เดือน จ่าย 8,235 บาท
ผ่อน 36 เดือน จ่าย 10,661 บาท

NEW Z900 RS SE 2022เงินดาวน์62,800 บาท ดอกเบี้ย 3.29% เลือกผ่อนสูงสุด 60 เดือน
ผ่อน 60 เดือน จ่าย 7,748 บาท
ผ่อน 48 เดือน จ่าย 9,412 บาท
ผ่อน 36 เดือน จ่าย 12,184 บาท

NEW Z900 RS SE 2022เงินดาวน์38,900 บาท ดอกเบี้ย 3.29% เลือกผ่อนสูงสุด 60 เดือน
ผ่อน 60 เดือน จ่าย 8,232 บาท
ผ่อน 48 เดือน จ่าย 9,999 บาท
ผ่อน 36 เดือน จ่าย 12,944 บาท

เอกสารยื่นไฟแนนซ์ NEW Z900 RS SE 2022

1. พนักงานประจำ
– บัตรประชาชนตัวจริง

– ทะเบียนบ้าน
– สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน [statement]

– เอกสารการเงินอย่างใดอย่างนึง (สลิปเงินเดือนล่าสุด/ใบรับรองเงินเดือน)

ศูนย์บริการService และ Showroom ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
เปิดให้บริการทุกวัน 9:00-18:00
544 Taksin road, Bukkalo, Thonburi (13.709002, 100.486838) กรุงเทพมหานคร 10600
http://www.kawasakimotoaholic.com/

, ,