โปรแรงๆ motor show benelli TNT 1130 R ออกรถ 263,600 บาท (ไม่ต้องค้ำ)

Tag: benelli trek 1130 ออกรถ 145400 บาท

โปรแรงๆ motor showbenelli TNT 1130 Rออกรถ 263,600 บาท (ไม่ต้องค้ำ)ผ่อน 15,815 บาท/ 48 งวด

โปรแรงๆ motor showbenelli TNT 1130 Rออกรถ 263,600 บาท
สำหรับของแถม
1. ส่วนลดเงินสด. 30,000 บาท
2.ประกันภัยชั้น1
3. พรบ
4. ทะเบียน
5. ฟรีค่าแรงเชคระยะ 3 ระยะแรก 6. เสื้อโปโล benelli yakmoto 7. แจคเกต yakmoto
8. ส่วนลดของแต่ง 10% ทุกรายการ

benelli trek 1130 ออกรถ 145,400 บาท

benelli trek 1130
ออกรถ 145,400 บาท (ไม่ต้องค้ำ)
ผ่อน 14,056 บาท/ 48 งวด
แถม
1. ส่วนลดเงินสด 30,000 บาท
2. ประกันภัยชั้น1
3. พรบ
4. ทะเบียน
5. ฟรีค่าแรงเชคระยะ 3 ระยะแรก 6. เสื้อโปโล benelli yakmoto 7. แจคเกต yakmoto
8. ส่วนลดของแต่ง 10% ทุกรายการ

เอกสารสำหรับใช้ซื้อ
กรณี บุคคลมีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
สำเนาทะเบียนบ้าน
แผนที่บ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน)
แผนที่สถานที่ทำงาน
สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน
กรณี เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
สำเนาทะเบียนบ้าน
แผนที่บ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน)
แผนที่สถานที่ประกอบการ
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห.จ.ก. / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์
สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
หมายเหตุ : เอกสารอาจมีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางไฟแนนซ์

,