ตารางผ่อนkawasakiทุกรุ่นกับสินเชื่่อ ราชธานีลิสซิ่ง โปร4-16กันยายน 57

Tag: สินเชื่อ kawasaki

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษ ในงาน The Promenade BigBike ระหว่างวันที่ 4-16 ก.ย. 57 นี้ โดย บ.ราชธานี ลิสซิ่ง

โปรโมชั่นkawasakiดอกเบี้ยพิเศษ
สำหรับ บิ๊กไบค์ที่ดอกเบี้ยตำสุดอยู่ที่ 3% ต่อปี ใช้เงินจอง 5000 บาท ในกรณีจองครบปีไม่มีตังดาวน์ ไม่ได้ตังคืน ให้ดูคำว่า D 5000 ในช่อง 12 เดือนนั้นหมายถึง ค่า Deduct นะครับ เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ ลูกค้าเกิดเหตุ โดยเป็นฝ่ายผิดหรือว่าไม่มีคู่กรณีนะครับ

เอกสารในกรณีจะซื้อรถแบบผ่อนให้เตรียมเอกสาร ของผู้ซื้อและผู้ค้ำจะใช้เหมือนกันครับ
1.สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน
2.สลิปเงินเดือน
3.Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

, , , ,