honda Scoppy i Club 12 อัตราดอกเบี้ย 1.49% ต่อเดือน ของสินเชื่อกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง

Tag: ราคา 53000 บาท

honda Scoppy iออกเรทใหม่แล้วนะคร๊า…สำหรับอัตราดอกเบี้ย 1.49% ต่อเดือน ของสินเชื่อกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง .. ซึ่งก็ยังถือว่าถูกกว่าไฟแน๊นซ์ทั่วๆไป เพื่อนๆใครที่มีเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย มากกว่า 1ปี สามารถไปใช้สิทธิผ่อนรถในอัตราดอกเบี้ยนี้ได้เลยนะค่ะ ที่ธ.กรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ และทางร้านหลีฯทั้ง 3 สาขา ได้ร่วมโครงการลูกค้ากลุ่มกรุงไทยนี้ด้วยค่ะ … ^0^

honda Scoppy i Club 12 ราคา พิเศษ 53000 บาท

honda Scoppy i Club 12 อัตราดอกเบี้ย 1.49% ต่อเดือน ของสินเชื่อกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง

honda Scoppy i Club 12 ราคา พิเศษ 53000 บาท
ผ่อนhonda Scoppy i 5207 บาท 12 เดือน
honda Scoppy iผ่อน 2999 บาท 24 เดือน
ผ่อน Scoppy i 2262 บาท 36 เดือน
Scoppy iผ่อน 1894 บาท 48 เดือน

honda Scoppy i Club 12 อัตราดอกเบี้ย 1.49

เอกสารในกรณีจะซื้อรถแบบผ่อนให้เตรียมเอกสาร ของผู้ซื้อและผู้ค้ำจะใช้เหมือนกัน
สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน
สลิปเงินเดือน
Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

, , ,