Suzuki โปรโมชั่น MotorExpo2023

Tag: ราคา รถมอไซค์

โปรโมชั่น บัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 20,000บ.เลือกความคุ้มค่า Suzuki MotorExpo2023 มีโปรโมชั่นออกรถ O.- ผ่อนสบายพิเศษ จดทะเบียน + พ.ร.บ.*และประกันรถหาย*

โปรโมชั่นออกรถSuzuki ในงานMotorExpo2023

All NEW Avenis ฟรีดาวน์ ทะเบียน พรบ. พร้อมของแถม 6,000 บาท

New Suzuki Smash Fi ฟรีดาวน์ออกรถไม่ต้องจ่าย ผ่อน 2,101 บาท 36 เดือน รวมเป็นเงินเบ็ดเสร็จ 75,636 บาท ถือว่ากำลังดีดอกไม่สูงมาก แต่ซื้อสดจะดีกว่า

All NEW RaiderJ Crossoverฟรีดาวน์ออกรถไม่ต้องจ่าย ผ่อน 2,585 บาท 36 เดือน รวมเป็นเงินเบ็ดเสร็จ 93,060 บาท ถือว่ากำลังดีดอกไม่สูงมาก แต่ซื้อสดจะดีกว่า

ALL NEW NEX CROSSOVER ฟรีดาวน์ออกรถไม่ต้องจ่าย ผ่อน 2,546บาท 36 เดือน รวมเป็นเงินเบ็ดเสร็จ 91,656 บาท ถือว่ากำลังดีดอกไม่สูงมาก แต่ซื้อสดจะดีกว่า

เอกสารหลักๆ ที่ต้องใช้ประกอบการทำสัญญา

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  4. ใบจดทะเบียนการค้า (สำเนาเจ้าของกิจการ)
  5. หากต้องใช้คนค้ำประกันให้ผู้ค้ำเตรียมเหมือนกับผู้เช่าซื้อ
, ,