ออกNinja 250SL แจ้งราคาตารางผ่อนดาวน์ประจำเดืิอน มิถุนายน 2561

Tag: ตารางผ่อนNinja 250SL

Ninja 250SL ราคาโปรโมชั่น

ออกNinja 250SL แจ้งราคาตารางผ่อนดาวน์ประจำเดืิอน
มิถุนายน 2561

ซื้อ Kawasaki Ninja 250SL รับของแจกแถมดังนี้

ประกันภัยชั่น 1
Gift Voucher 17,000 บาท
ประกันคุณภาพ Ninja 250SL 3ปี

 

ตาราง ราคาผ่อนดาวน์ Kawasaki Ninja 250SL โปรประจำเดือน

Ninja 250SL ตารางผ่อนดาวน์
Kawasaki Ninja 250SL ราคา 125,500 บาท

ดาวน์ Ninja 250SL 20% ยอดจัด 100,400 บาท
ไม่ต้องค้ำประกัน ดอกเบี้ย 6.50%

ออกรถใช้เงิน 25,100 บาท

Ninja 250SLผ่อน 24 เดืิอนจ่ายเดือนละ 4,728บาท
Ninja 250SLผ่อน 36 เดืิอนจ่ายเดือนละ3,333บาท
Ninja 250SLผ่อน 48 เดืิอนจ่ายเดือนละ2,636บาท
Ninja 250SLผ่อน 60 เดืิอนจ่ายเดือนละ 2,218บาท

ดาวน์ Ninja 250SL 15% ยอดจัด 106,600 บาท
ไม่ต้องค้ำประกัน ดอกเบี้ย 6.50%

ออกรถใช้เงิน 18,900 บาท

Ninja 250SLผ่อน 24 เดืิอนจ่ายเดือนละ 4,728บาท
Ninja 250SLผ่อน 36 เดืิอนจ่ายเดือนละ3,333บาท
Ninja 250SLผ่อน 48 เดืิอนจ่ายเดือนละ2,636บาท
Ninja 250SLผ่อน 60 เดืิอนจ่ายเดือนละ 2,355บาท

ดาวน์ Ninja 250SL 15% ยอดจัด 106,600 บาท
ไม่ต้องค้ำประกัน ดอกเบี้ย 6.50%

ออกรถใช้เงิน 18,900 บาท

Ninja 250SLผ่อน 24 เดืิอนจ่ายเดือนละ 4,728บาท
Ninja 250SLผ่อน 36 เดืิอนจ่ายเดือนละ3,333บาท
Ninja 250SLผ่อน 48 เดืิอนจ่ายเดือนละ2,636บาท
Ninja 250SLผ่อน 60 เดืิอนจ่ายเดือนละ 2,355บาท

, , ,