stallion centaur 250 max ตารางผ่อน 2017-2018

ราคารถมอไซค์ >

stallion centaur 250

ตารางผ่อน 2017-2018 รถมอเตอร์ไซค์stallion centaur 250 max  สนใจออกรถมอเตอร์ไซค์stallion

stallion centaur 250 maxอัตราดอกเบี้ย 1.95% ผ่อนนาน 36เดือน ราคา88,000บาท สำหรับรุ่น250ซีซี ทั้งรุ่น iron one 250 cc

centaur-250-max-ตารางผ่อน

วันจองรถ: ค่าจองรถ ประมาณ 2,000 – 15,000 บาท แล้วแต่นโยบายของแต่ล่ะบริษัท
วันออกรถ:

  • ชำระเงินดาวน์ (ตามจำนวนเงินที่จะดาวน์ หรือตามที่ตกลงกันไว้กับสถาบันการเงิน)
  • ชำระค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าทะเบียน, พรบ.

เอกสารหลักๆ ที่ต้องใช้ประกอบการทำสัญญา

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  4. ใบจดทะเบียนการค้า (สำเนาเจ้าของกิจการ)
  5. หากต้องใช้คนค้ำประกันให้ผู้ค้ำเตรียมเหมือนกับผู้เช่าซื้อ

Centaur 250 Max เครื่องยนต์ 250 ซี.ซี.ราคา 69,800 บาท (ล้อซี่ลวด) และ 72,300 บาท (ล้อแม็ก) 

 

stallion centaur 250 max ตารางผ่อน

ชมเว็บไซต์lensowheel.co.th ผู้ผลิตล้อแม็กอันดับ1ในประเทศไทย ,