เมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่าลืมเคลมค่าเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์จากรถยนต์

ราคารถมอไซค์ >

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหากต้องการเรียกร้องค่าเสียหากที่เรียกว่า การเคลมค่าเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์จากรถยนต์   หรือเรียกว่า ค่าชดเชยความเสียหายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้ว ยังมีผลประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ได้เขียนเอาไว้ เพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถจะต้องไป เรียกร้องจากประกันภัยของคู่กรณี นั่นก็คือ “ค่าเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ในระหว่างซ่อม”

 

ค่าเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ฯ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปทำงาน หรือทำธุรปะปังที่จำเป็นประจำวัน ในระหว่างที่ไม่สามารถใช้รถ รวมถึง ค่าเสืี่อมราคาของรถจากการเฉี่ยวชนอีกต่างหาก ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ผู้ถูกละเมิด (เจ้าของรถที่เสียหาย) จะเรียกร้องจากผู้ละเมิด (คู่กรณี/ฝ่ายผิด) ได้ตามกฏหมาย ไม่ว่า คู่กรณีจะมี หรือไม่มีประกันภัยคุ้มครอง

 

เอกสาร/ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการณ์ครั้งนี้ก็คือ สำเนา หรือรูปถ่าย
1. รูปถ่ายบัตรประชาชน ที่เซ็นชื่อรับรองถูกต้อง
2. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และ เล่มทะเบียนรถยนต์หน้าที่มีข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์
3. รูปถ่ายในเหตุการณ์ครั้งนั้น (ถ้าไม่ได้ถ่ายรูปไว้เอง อาจขอได้ที่ประกันภัยฝ่ายเรา)
4. ใบเคลมที่ประกันภัยของคู่กรณีออกให้เป็นหลักฐาน
5. ใบเคลมที่ประกันภัยฝ่ายเราออกให้ไปเคลม
6. ใบแจ้งซ่อมที่ศูนย์ หรืออู่ ที่เราเอารถเข้าซ่อม
7. ใบส่งรถ และหรือใบแจ้งรายละเอียดการซ่อม ซึ่งข้อมูลสำคัญที่ควรตรวจว่ามันมีระบุอยู่ในเอกสาร และตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ก็คือ วันที่ส่งรถ หรือวันที่ไปรับรถนะครับ
8. เอกสาร และข้อมูลอื่น เช่น ตั๋วหรือสลิปค่าเดินทางที่จ่ายไปจากการไม่มีรถใช้งาน, หลักฐานการประเมินรายได้ที่จางหายไปจากกระเป๋า ถ้าหากว่า รถคันนั้นเป็นรถที่ใช้สร้างรายได้, หลักฐานการเปลี่ยนอะไหล่ที่ไม่ตรงรุ่นหรือไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกับรถ ฯลฯ

ชมเว็บไซต์lensowheel.co.th ผู้ผลิตล้อแม็กอันดับ1ในประเทศไทย ,