เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

>

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

รายการเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บิ๊กไบค์
***การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับบริษัทสถาบันการเงิน
***หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าประกันภัย พรบ. และค่าจดทะเบียน
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า